Eszközök
FTSZV Kft.
2018 hétfő, 10 dec.

Cégtörténet

Budapest XVIII. kerületének történetében jelentős szerepet játszott a Cséry család által alapított 564 ezer négyzetméter területű szemétfeldolgozó, amely 1890 és 1914 között működött Pestszentlőrinc és Pestszentimre határában és Cséry telep néven vonult be a köztudatba. Területén nagymennyiségű hulladék halmozódott fel, melynek kezelése a vállalkozás anyagi nehézségei miatt akadályokba ütközött. A vállalkozás felszámolása után a telepet és a hozzá tartozó létesítményeket a főváros megváltotta és szükségszerűen folytatta a hulladékgyűjtést.

Az idők során változtak a hulladékgyűjtési módszerek. Előbb tartályos lovas kocsik gyűjtötték össze a Budapest területén keletkező kommunális hulladékot, melyet vasúti vagonokban szállítottak a telep területére. A korabeli híradás szerint kibírhatatlan, egészségügyileg is kifogásolható állapotok uralkodtak a Cséry telepen és annak környékén.

1958-ban állították forgalomba az első Kuka szemétgyűjtő gépjárműveket, melyek alkalmazásával a hulladékgyűjtés higiénikusabbá vált. A hulladék elhelyezését pedig a korábbi szeméthegyre történő ürítés helyett úgy oldották meg, hogy a hulladékot az egykori Lőrinci téglagyár bányagödrébe ürítették.

A szemétkezelésben 1949 volt a fordulat éve. Országos méretekben gondolkodva, az akkori tervhivatalban rádöbbentek arra, hogy az ország termőtalajainak leromlott a termelőereje. Ekkor került előtérbe a Cséry telep, mint lehetséges szerves trágyaforrás. A tőzeg, mint a trágyagyártás fontos alapanyaga pedig a mai XV. kerületen is átfolyó Szilas és Rákos patak élővizek környékén volt fellelhető. Nem véletlen tehát, hogy társaságunk telephelyei ma is az említett területeken működnek, bár tevékenységünk fő profilja ma már nem a trágyagyártás.

1949-ben alakult meg társaságunk legkorábbi elődje, a Szervestrágya Gyűjtő és Értékesítő Nemzeti Vállalat. Az idők folyamán többször is nevet váltott, 1952-ben a Fővárosi Talajerőgazdálkodási és Értékesítési Vállalat nevet vette fel. Ezt az elnevezést követte a Fővárosi Településtisztasági szolgáltató Vállalat elnevezés 1978-ban, majd társaságunk 1996-ban kapta meg jelenlegi nevét, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. elnevezést.


A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fővárosi Településtisztasági Szolgáltató Vállalat jogutódja, a Fővárosi Önkormányzat zártkörű egyszemélyes gazdasági társasága. (FTSzV. Kft.)

Társaságunk, illetve jogelődje 1949. március 14. óta végez a főváros területén közműpótló tevékenységet, közegészségügyi és környezetvédelmi feladatokat.

A Társaságot a lakossági és közületi emésztők, derítők, szennyvíztárolók tisztítására, a települési folyékony hulladék szállítására, és mint a korábbi, 1970-es években használt név (Fővárosi Talajerőgazdálkodási és Értékesítési Vállalat) is utal rá, talajjavító anyagok gyártására és forgalmazására alapították.

A Gazdasági Társaság - jogelődje - az 1960-as évek végén vállalkozási körét bővítette csatornatisztítási tevékenységgel, mely kiterjedt mind a vizes technológiájú, mind a kézi technológiájú területre.

Az 1980-as években megjelenő környezetvédelmi jogszabályok megteremtették a jogi lehetőségét annak, hogy a Gazdasági Társaság jogelődje tevékenységi körét tovább bővítse és új tevékenység, a veszélyes hulladékok ártalmatlanításával is foglalkozzon egyre nagyobb mértékben.

1998-ban Gazdasági Társaságunk 10 évre elnyerte - 11 együttesen pályázó társvállalkozással együtt - a fővárosi települési folyékony hulladékok gyűjtésére és szállítására vonatkozó kötelező közszolgáltatásra kiirt pályázatot a 38/1998. (VII. 16.) sz., illetve az ezt módosító 60/2002. (X. 18.) számú Önkormányzati rendelet szerint, mint közszolgáltató. Az együttesen pályázatot nyert vállalkozók képviseletükben eljárni jogosultnak a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. –t jelölték meg, és hatalmazták fel a Közszolgáltatási Szerződés megkötésére Budapest Főváros Önkormányzatával. A szerződés 2008. december 31-én lejárt.

Budapest Főváros Közgyűlése 2008 decemberében fogadta el a Közszolgáltatói Keretszerződést, amely megfelel az Európai Uniós jogszabályoknak. A Keretszerződésben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-t bízta meg a települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével, mint a főváros területén működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltatót.

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 100 %-os tulajdonosa 2017.07.21-től a Fővárosi Vízművek Zrt. lett

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat