Eszközök
FTSZV Kft. Közérdekű adatok 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) közzétételi listák Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2019 péntek, 18 okt.

ARCHIV JOGSZABÁLYOK

 

378/2015. (XII. 8.) kormányrendeleta nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról:

Hatályos:2018.01.01. – 2018.12.25.

2011. évi CXII. törvényaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

Hatályos:2018.08.25.- 2018.12.31.

1995. évi LIII. törvénya környezet védelmének általános szabályairól:

Hatályos:2018.07.01. – 2018.12.31.

1997. évi CLV. törvénya fogyasztóvédelemről:

Hatályos:2018.01.01. – 2018.12.02.

1995. évi LVII. törvénya vízgazdálkodásról:

Hatályos:2018.01.02. – 2018.12.31.

31/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet a 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeleta nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról:

Hatályos: 2015.06.12.  - 2015.06.14.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:

2018.07.05.- 2018.07.29.

2018.03.01. – 2018.06.30

309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről:

2018.01.01. – 2018.07.25.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól:

2018.01.01. – 2018.06.30.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

2018.07.01. – 2018.08.24.

2018.01.01. – 2018.06.30.

225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól:

2018.01.01. – 2018.07.25.

385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről:

2016.01.02. – 2018.07.14.

49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről:

2004.10.26. – 2017.10.30.

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről:

Hatályos: 2017.01.01. – 2018.07.01.

 

 

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat