Eszközök
FTSZV Kft. Közszolgáltatás Tájékoztató mellékvízmérő-tulajdonos elkülönített vízhasználók részére
2019 csütörtök, 14 nov.

Tájékoztató mellékvízmérő-tulajdonos elkülönített vízhasználók részére

A rendeleti szabályozás sajátosságai miatt eddig az ivóvíz felhasználás alapú elszámolással kizárólag a bekötési vízmérőre ivóvíz szolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználók számára, a bekötési vízmérőn mért mennyiség alapján volt mód számlázni a szennyvízszállítás (szippantás) díját. Jelen tájékoztatásunkkal a mellékvízmérő-tulajdonos elkülönített vízhasználókat szeretnénk informálni az eddigi elszámolási rendben bekövetkező, számukra pozitív változásról.

2012. március 1-től a csatornázatlan fővárosi ingatlanok tulajdonosai – ha más elszámolási módot határidőben nem kérelmeztek – az ingatlanukon elhasznált ivóvíz alapján kötelesek megfizetni a települési folyékony hulladék begyűjtésének (közszolgáltatás) ellenértékét. A főváros területén végzett települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló  72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a alapján Budapest területén kizárólag a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft (a továbbiakban: FTSZV Kft.) végezheti a közszolgáltatást.

A Rendelet 10. §-a szerint az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot gyűjteni, valamint azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni, ennek keretében az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni. Az ingatlantulajdonos a Rendelet 12. §-a szerint köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Az FTSZV Kft. jogosult kezelni az ingatlantulajdonosok személyes adatait, így – többek között – a vízfelhasználási és az ingatlan közműellátottságára vonatkozó adatokat.

A közszolgáltató rendszeres időszakonként a bekötési vízmérőn és a mellékvízmérőn mért és az ivóvíz-szolgáltató által biztosított ivóvízfogyasztási adatok alapján számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a kibocsátott számla alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot, továbbá az e célból kibocsátott számlával felmerülő költségeket érvényesíti.

Szíves együttműködését előre is köszönjük.

FTSZV Kft.

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat