Eszközök
FTSZV Kft. Közszolgáltatás Szolgáltatásaink Nem közművel összegyűjött háztartási szennyvíz szállítás Tájékoztató a 10 %-os rezsicsökkentésre vonatkozólag
2018 csütörtök, 22 márc.

Tájékoztató a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről


Tisztelt Ügyfelünk!

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény értelmében, 2013. július 1-től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan is életbe lép a 10 %-os díjcsökkentés. Jelen tájékoztatásunk célja, hogy informáljuk ügyfeleinket a számukra pozitív változásról.

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül (Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Az (1) bekezdés vonatkozásában alkalmazott díj a természetes személy ingatlantulajdonosra vonatkozó közszolgáltatási díj.

Ezúton hívjuk fel a társasházak, lakásszövetkezetek figyelmét arra, hogy a Társasházakra és a lakásszövetkezetekre vonatkozóan a fenti kedvezmény igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek kell írásban tájékoztatni az FTSZV Kft.-t a kedvezmény megoszlásáról. Ezen írásbeli tájékoztatást követő hónapban kerül sor a kedvezményre jogosult természetes személyt megillető 10 %-os mértékű díjcsökkentésre.

2. § (1) Társasházat és lakásszövetkezetet az 1. §-ban meghatározott díjcsökkentés a társasházban, illetve lakásszövetkezetben az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek vonatkozásában illeti meg.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás alapdíjának és ürítési díjának megállapítása céljából a társasház, illetve a lakásszövetkezet írásban tájékoztatja a közszolgáltatót az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek és más ingatlantulajdonosok társasházon, illetve lakásszövetkezeten belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követő hónapban esedékes számlájában érvényesíti az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyeket e rendelkezés alapján megillető díjcsökkentést.

A törvény 4. §-a értelmében a természetes személy ingatlantulajdonosra irányadó szabályokat kell alkalmazni a lakásbérlő természetes személy esetében is:

4. § Költségvetési szerv, valamint más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személy esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás díját a természetes személy ingatlantulajdonosra irányadó szabályok szerint kell alkalmazni.

Társaságunk - eleget téve törvényi kötelezettségének – a kibocsátott számlán jól láthatóan, színes mezőben kiemelve tünteti fel a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban, továbbá a 10%-os rezsicsökkentés teljesüléséről a számla kibocsátásával egyidőben, részletes írásbeli tájékoztatást nyújt ügyfelei részére.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy fentiekkel kapcsolatos kérdéseikkel – a félreértések elkerülése érdekében – elsősorban az FTSZV Kft. ügyfélszolgálatát keressék a következő elérhetőségeinken:

személyesen: 1137 Budapest, Váci út 23-27.
telefonon:       06-1-296-3755
e-mailen:        Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Köszönjük együttműködésüket!

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat  |  Site powered by I-Link Kft. All rights reserved.