Eszközök
FTSZV Kft. Közszolgáltatás Kérdések és válaszok
2018 szerda, 17 jan.

Kérdések és válaszok


A válasz elolvasásához kérjük kattintson a kérdésre.

1. Hol találom meg a vonatkozó rendeletet?

Új szabályok a fővárosi lakossági szennyvízszállításban, tájékozódjon a honlapunkon a 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. http://ftszv.hu/jogszabalyi-hatter.html

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011 (X.12) Fővárosi Közgyűlési rendelet megtalálható a Budapest Portálon az alábbi linken:

http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjmp.cgi?dbnum=104&cpxdocid=null&cpxdate=null&ev=null&szam=null&tipus=null&pr=null&fun=null&menubar=y&toolbar=y

Budapest Portál =>Fővárosi Közgyűlés =>Rendelettár =>Fővárosi rendeletek

23/2013. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjmp.cgi?dbnum=104&cpxdocid=null&cpxdate=null&ev=null&szam=null&tipus=null&pr=null&fun=null&menubar=y&toolbar=y

2. Mennyit kell fizetni a szennyvíz elszállításáért?


A szennyvízszállítás díja 2013. július 1-től a 10%-os rezsicsökkentés életbe lépését követően 303.9 Ft/m3+Áfa. A vízfogyasztás alapján fizetendő szennyvízszállítási díj tehát háztartásonként jelentősen eltérhet. Aki kevesebb vizet használ, az a szennyvízkezelésért is kevesebbet fizet.

Az átlagos vízhasználati szokásokat és a háztartások adottságait figyelembe véve a legtöbb érintett esetében nem kell jelentős költségnövekedésre számítani a szippantás díjához képest. Egyértelmű előny azonban, hogy a számla kéthavonta érkezik, így a felmerülő költségek jóval tervezhetőbbek.

3. Hogyan kell fizetni a szennyvízszállításért?


Az új rendszerben – a szolgáltatás teljesítésekor - nem a helyszínen, készpénzben, hanem átutalással vagy postai csekken lehet fizetni kéthavonta. Ez a biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája. Számláinkat a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel együttműködve juttatjuk el ügyfeleinknek.

4. Milyen módon kell megrendelni a szolgáltatást? Rendszeres időközönként,
automatikusan jönnek, vagy nekem kell telefonálnom?


Az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az ügyfélportálunkon (https://ugyfelportal.ftszv.hu/) van lehetőség a megrendeléseket leadni. Amennyiben előre egyeztetett napokra szeretne előzetes ütemezést kérni, az ügyfélszolgálaton van lehetősége ezt igényelni.

5. Van-e lehetőség online megrendelésre és elektronikus számlakiegyenlítésre?


Igen, az online ügyfélportálunkon, melyet a https://ugyfelportal.ftszv.hu címen lehet elérni regisztrációt követően.

6. Hogyan mondhatom le a megrendelést?


Megrendelést lemondani a teljesítés előtt két nappal, legkésőbb délután 17:00 óráig lehetséges. A bejelentést telefonon kell megtenni.

7. Részértéket fizetek a vízszolgáltatónak. Ebben az esetben hogyan történik
a települési folyékonyhulladék kezelési díj számlázása?


A vízdíj számlához hasonlóan, féléves számlázási cikluson belül két részszámlát küldünk, ezt követően a ciklus végén, azaz félévente egyszer leolvasás alapján úgynevezett elszámoló számlát, amely a ténylegesen felhasznált mennyiség és a részszámlákon feltüntetett értékek különbözetét tartalmazza.

8. Társasház vagyunk. Egy bekötési vízmérővel és több mellékvízmérővel
rendelkezünk. Hogyan számlázzák ki a települési folyékonyhulladék kezelési díjat?


A számlázás a bekötési vízmérő által mért mennyiség alapján történik.
Társaságunk jelenleg is tárgyalásokat folytat a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználók külön számlázását illetően, amely remélhetőleg hamarosan rendeződik.

9. Nem rendelkezem bekötési vízmérővel, a vizet fúrt kútból nyerem, de
szennyvíz keletkezik, melyet el szeretnék szállítatni.
Mi a módja ennek és mennyibe fog kerülni?


A vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfelhasználással nem rendelkező ingatlanokra, vagy külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel lakosság számára 2013. július 1-től a 10%-os rezsicsökkentés életbe lépését követően 1634.4 Ft/m3 + áfa. (A mennyiség számlázásának alapja az eseti jelleggel megrendelt, és ténylegesen elszállításra került szennyvízmennyiség.)

10. Milyen kedvezményeket vehetek igénybe és milyen módon?


Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62.§ (3) bekezdés értelmében a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérőn mérjék.
További részletek:

11. Számla reklamációval kapcsolatban kihez fordulhatok?


A vízfogyasztás alapján kiállított, a Díjbeszedő Holding Zrt. által küldött számlákkal kapcsolatos ügyintézés kizárólag a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban lehetséges.

DBH Ügyfélszolgálati irodák listája »

Társaságunk által kiállított számlával kapcsolatos ügyintézés a személyes ügyfélszolgálati irodánkban történik (XIII. Váci út 23-27., bejárat a Dózsa György út felől).

12. Más kérdés esetén


Kérjük hívja az FTSZV ügyfélszolgálatát a 06 1 296 37 55  telefonszámon.

Amennyiben az Ön ingatlana nincs rákötve a budapesti közcsatorna hálózatra vagy nincs lehetősége rákötni a közcsatornára, akkor Önt is érintik a változások
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat  |  Site powered by I-Link Kft. All rights reserved.