Eszközök
FTSZV Kft. Közszolgáltatás Átjelentkezés
2018 csütörtök, 22 márc.

Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2016. március 1-től.

„Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a 13/2016.(IV.13.) Fővárosi Közgyűlési rendelete értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik korábban jogot szereztek az átjelentkezett státuszra, 2016. március 1-től továbbra is a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásának díját az ingatlanról elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után kötelesek megfizetni az ingatlan közcsatornára kötési lehetőségének megteremtéséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig. Ennek értelmében 2016. március 1-jétől ezen ingatlantulajdonosoknak teljesített szolgáltatásokat az FTSZV Kft. kiszámlázza az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéhez tartozó díjtétellel. A jogszabály alapján Társaságunk megvizsgálja az egyes ingatlanok közcsatornára kötésének lehetőségét és ennek tükrében felülvizsgálja az átjelentkezett státusz jogosultságát.”

 2015. március 1. változás

Tájékoztatjuk azon ingatlantulajdonosokat, akik az 59/2011.(X.12.), vagy annak módosításáról szóló 23/2012.(III.1.) Fővárosi Kgy. rendelet alapján 2012.03.01. vagy 2013.03.01-jei időszaktól átjelentkeztek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállított mennyisége alapján történő díjelszámolásba, hogy 2015. március 1-jei fogyasztási időszaktól kezdve az ingatlanon mért vezetékes ivóvízfogyasztáson alapuló mennyiséggel és díjtétellel, kéthavi rendszerességgel kapnak számlát. A háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítményből társaságunk által kötelezően ellátandó és az ingatlantulajdonosok részéről kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. (72/2013.(X.14.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 8.-9.-10.§) A felhasznált ivóvíz mennyisége alapján díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosok igény szerint rendelhetik meg a szennyvíz elszállítását a számlánk 1. oldalán szereplő, 11 jegyű felhasználó azonosító számuk segítségével.

A megrendeléséhez kérjük, hívja a  telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve interneten is leadhatja on-line felületünkön a www.ftszv.hu, e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

Locsolási kedvezményről tájékozódhat internetes honlapunkon, vagy ügyfélszolgálatunkon.

 

Átjelentkezés: 2013. március 11-29.


Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításával, a 23/2013 (II. 28.) számú Főv. Kgy. rendeletében meghatározott átjelentkezési időszak lezajlott. Azon ügyfeleink részére, akiknek az átjelentkezési kérelmét nem áll módunkban elfogadni, értesítést küldünk. Átjelentkezett ügyfeleink automatikusan kikerülnek az ivóvízfogyasztás alapú elszámolási rendszerből.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy mivel a rendelet március 1-től lépett hatályba, előfordulhatott, hogy egyes átjelentkezett ügyfeleink részére március hónap folyamán még vízfogyasztás alapú számla került kiállításra. Ezen ügyfeleinket arra kérjük, hogy a számla sztornózása érdekében jelentkezzenek ügyfélszolgálati elérhetőségeinken,
telefonon, vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen!

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításával, a 23/2013 (II. 28.) számú Főv. Kgy. rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre, az ingatlantulajdonos 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra továbbra is igényelheti a Közszolgáltatótól, hogy a települési folyékonyhulladék-kezelés általa fizetett egységnyi díja az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás helyett kivételesen - a megadott időszakon belül - az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerüljön megállapításra. Ha az ingatlantulajdonos a díjmegállapításnak e módját 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin már igényelte, és arra jogosultságot szerzett, az ingatlantulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában a díj 2015. március 1-jéig továbbra is az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján kerül megállapításra.

A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos egyéni igénybejelentése alapján, a 2015. március 1-jéig terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivételes módjának igénybevételi feltétele az, hogy azt az ingatlantulajdonos, amennyiben korábban ezen jogosultságával nem élt, a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 2013. március 11. és 2013. március 29. között a 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra személyesen kérelmezze.”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ebben az elszámolási rendszerben a szolgáltatás egységnyi díjtétele: 1.816 Ft/m3+ÁFA

Amennyiben, a türelmi idő lejártáig a közcsatornára való rákötés megtörténik, kérjük, haladéktalanul jelezzék azt a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, a csatornarákötési szerződés/igazolás bemutatásával.

Köszönjük együttműködésüket!

FTSzV Kft.

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat  |  Site powered by I-Link Kft. All rights reserved.