Eszközök
FTSZV Kft. Kedvezmények Locsolási kedvezmény 10%-os
2019 péntek, 19 júl.

10%-os locsolási kedvezmény

Tisztelt Ügyfeleink!

A 10%-os locsolási kedvezmény egy szezonális kedvezmény, amelyet az adott évben, május 1. és október 31. között lehet igénybe venni. (A kedvezmény - az igénylés elfogadása után - visszavonásig érvényben van, azaz nem kell minden évben újra igényelni!)
A kedvezmény értelmében a szennyvíz szállítási díj összegéből 10 % kedvezmény kerül automatikusan levonásra az adott, locsolási időszakban.

A locsolási kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági felhasználó:

a) A részben vagy teljesen lakóépületként használt házasingatlan tulajdonosa, bérlője, használója - kivéve az alábbi b) pont esetét -, aki az ingatlan fővízmérője alapján a csatornapótló közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett.

b) Az a) pontban említett ingatlan biológiailag aktív területeinek tulajdonosa, bérlője, használója, amennyiben a terület öntözésére elkülönített mellékvízmérővel rendelkezik, jogosult az ingatlan fővízmérője alapján nyújtott teljes kedvezményre.

Biológiailag aktív az a felület, amely építménnyel vagy szilárd burkolattal nincsen fedve, talaja nem tömörödött, biológiai produktum létrehozására képes, és legalább május 1-jétől október 31-ig kertkultúra céljára használatba veszik.

A főváros közigazgatási határán belül locsolási kedvezményre jogosult a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználó, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

a) Ha az ingatlan az L4, L5, L6. L6A, valamint az Ü jelű keretövezetben fekszik, vagy a helyi (kerületi) szabályozás megalkotása esetén annak építési övezeti előírása tiltja az ingatlan 50%-ot elérő beépítését; és területének legalább 50%-án biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik, továbbá közüzemi víziközműből szolgáltatott ivóvizet locsolás céljára használ.

b) Ha a jogosult felhasználó c) pontban foglalt feltételeket teljesítette, és csatornapótló közszolgáltatás számláját az azon szereplő határidőig kiegyenlítette.

c) A kedvezmény elszámolásának további feltétele, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alábbi adatokat:

- Név, cím, tömbszám, azonosítószám, fizetőkódszám.

- A felhasználó nyilatkozatát a biológiailag aktív zöldfelület a) pontban foglalt hányadának meglétéről.

A jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a fenti feltételek fennállásáig a felhasználót folyamatosan megilleti.

Fontos!

A 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevétele esetén a locsolási célú mellékvízmérő kedvezmény illetve más kedvezmény nem vehető igénybe!

A kedvezmény igénylésének és elfogadásának feltételeiről a letölthető formanyomtatványunk végén, „Fogyasztói nyilatkozat” és a „Tájékoztató” részben kapnak részletes információkat!

Az igénylés menete:

• A letöltött formanyomtatványt 2 példányban kitöltve (a gyorsabb ügyintézés érdekében mindenképp javasolt) behozzák személyes ügyfélszolgálati irodánkba (1134 Budapest, Váci út 23-27.), vagy ugyanezen irodánkban a helyszínen kitöltött nyomtatványokat leadják.
• A befogadott kérelmeket az FTSzV Kft. elbírálja.
• Amennyiben megfelelnek a formanyomtatvány "Fogyasztói nyilatkozat" és a "Tájékoztató" részében leírt feltételeknek, akkor a kedvezmény automatikusan életbe lép és megjelenik majd számlájukon.

Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy a kedvezmény csak a május 1. és október 31. közötti, locsolási időszakra érvényes, ezért a számláikon csak ezen időszakra vonatkozólag kerülnek majd megjelenítésre ezek a levont mennyiségek!

Letölthető fájl:

További kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre.

FTSzV Kft.

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat