Eszközök
Nyitólap Közszolgáltatás Kérdések és válaszok
2020. december. 01. kedd

Kérdések és válaszok

 

 

1. Hol találom meg a vonatkozó rendeletet?

 

A tevékenységre vonatkozó jogszabályok itt érhetők el.

 


2. Mennyit kell fizetni a szennyvíz elszállításáért?

 

Aktuális díjtáblázatunk itt érhető el.

 

3. Hogyan kell fizetni a szennyvízszállításért?


Az új díjelszámolási rendszerben nem a helyszínen, a szolgáltatást követően kell a díjat megfizetni, hanem a Díjbeszedő Holding Zrt. által postai vagy elektronikus úton megküldött számla ellenében, postai csekkel, átutalással, vagy a Díjneten keresztül, kéthavonta. Ez a biztonságos és egyben tisztességes elszámolás garanciája.

 

4. Milyen módon kell megrendelni a szolgáltatást? Rendszeres időközönként, automatikusan jönnek, vagy nekem kell telefonálnom?


Társaságunk központi, 06(1) 296 3755-ös telefonszámának 2 menüpontjával, vagy a diszpecserek@ftszv.hu e-mail címre írt megrendeléssel van lehetőség a megrendeléseket leadni. Amennyiben előre egyeztetett napokra szeretne előzetes ütemezést kérni, úgy igényét a diszpecserek@ftszv.hu címünkre szíveskedjék írásban bejelenteni.

 

5. Hogyan mondhatom le a megrendelést?


Megrendelését bármikor lemondhatja a fenti elérhetőségeken írásban vagy telefonon.

 

6. Becsült értéket fizetek a vízszolgáltatónak. Ebben az esetben hogyan történik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díj számlázása?


Az ivóvíz-szolgáltatóval megegyező számlázási ciklusokkal megegyezően, évi legalább egy elszámoló és legalább 5 részszámlát küldünk. Az elszámoló számla a ténylegesen felhasznált és a részszámlákkal már elszámolt mennyiségek különbözetét tartalmazza.

 


7. Társasház vagyunk. Egy bekötési vízmérővel és több mellékvízmérővel rendelkezünk. Hogyan számlázzák ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelési díjat?


Amennyiben sem a fő-, sem a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan nem csatornázott, úgy Társaságunk közvetlenül számláz az ingatlantulajdonosnak. A mellékmérős fogyasztás csökkenti a főmérős számlájában elszámolt mennyiséget. 

 


8. Nem rendelkezem bekötési vízmérővel, a vizet fúrt kútból nyerem, de háztartási szennyvíz keletkezik, melyet el szeretnék szállítatni. Mi a módja ennek és mennyibe fog kerülni?


A mennyiség számlázásának alapja a ténylegesen elszállításra került szennyvízmennyiség. A megrendeléshez szükséges az ingatlantulajdonos és az ingatlan adatait nyilvántartásba vennünk. Az adatok bejelentését a Bejelentkezési lap az FTSZV adatbázisába és a Nyilatkozat a háztartási szennyvíz megfelelőségéről nyomtatványokon kell megtenni és eredeti példányban benyújtani ügyfélszolgálatunkra, ha természetes személyek esetében. Gazdálkodó szervezetek esetében szükséges még benyújtani a szervezet képviselőjének aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta másolatát is. Amennyiben 35 méter felett plusz cső fektetésre is szükség van, Társaságunk díjat számol el minden, 35 méter felett fektetett 10 méter cső után.
 

Aktuális díjtáblázatunk

 9. Milyen kedvezményeket vehetek igénybe és milyen módon?

Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére.

A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt.Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van a közműves ivóvíz-szolgáltatójával kötött írásbeli megállapodás alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérővel mérni. Erről bővebben tájékozódhat az ivóvíz-szolgáltatója internetes honlapján. Továbbá a közszolgáltatást szabályozó Rendelet 18.§-a lehetőséget ad szezonális locsolási kedvezmény igénybevételére. A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt. 
 

A kérelem nyomtatvány és a benne feltüntetett feltételek elérhető itt.


10. Számla reklamációval kapcsolatban kihez fordulhatok?


Díjbeszedő Holding Zrt. általi számlázás esetén: ha panasza a számlák kézbesítésével, vagy csekk hiányával, illetve folyószámla egyenlegével, vagy fizetési kötelezettségével kapcsolatos, szíveskedjék a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodájához fordulni

Ha a számlázás jogalapjával, vagy a számla adataival kapcsolatos kifogása, szíveskedjék az FTSZV ügyfélszolgálatához fordulni.


DBH Ügyfélszolgálati irodák listája »

Társaságunk által kiállított számlával kapcsolatos ügyintézés a személyes ügyfélszolgálati irodánkban történik (XIII. Váci út 182., Blue Cube irodaház fsz.).

 


11. Más kérdés esetén


Kérjük, hívja az FTSZV 06 1 296 37 55  ügyfélszolgálatát és az 1-es nyomógombbal válassza az általános tájékoztatást.
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat