Eszközök
FTSZV Kft. Fogyasztóvédelemi közzététel
2020 kedd, 25 febr.

 

 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról:

Hatályos: 2019.01.01. – 2019.12.31.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:

Hatályos: 2018.07.30. –

455/2013. (XI. 29.) kormányrendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól:

Hatályos: 2018.01.01. –

72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról:

Hatályos: 2019.01.01. –

309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről:

Hatályos: 2018.07.26.-

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről:

Hatályos: 2016.01.01. –

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről:

Hatályos: 2018.12.03. –

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól:

Hatályos: 2018.12.31. – 2019.03.14.

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

Hatályos: 2019.01.01.-

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról:

Hatályos: 2014.11.05. –

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról:

Hatályos: 2018.01.01. –

225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól:

Hatályos: 2018.07.26. –

271/2001. (XII. 21.) kormányrendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról:

Hatályos: 2018.01.01. –

378/2015. (XII. 8.) kormányrendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról:

Hatályos: 2018.12.26. –

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól:

Hatályos: 2018.06.01. –

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről:

Hatályos: 2017.01.01. –

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól:

Hatályos: 2015.01.01. –

385/2014. (XII. 31.) kormányrendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről:

Hatályos: 2016.07.15. –

219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről:

Hatályos: 2018.01.01. –

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról:

Hatályos: 2016.07.02. –

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról:

Hatályos: 2020.01.01. –

 

 

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat